Debata: Ztrácí ČR v EU část své suverenity?

Mladí občané v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu pořádají v rámci kampaně „Jsem Evropan“ a platformy Kanceláře Evropského parlamentu tentokratbuduvolit.eu debatu nad tématem suverenity členských států v EUDo debaty přijali pozvání:
Mgr. Michal Říha, akademický senátor a doktorand na katedře evropského práva Právnické fakult UK
JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., právník specializující se na evropské právo a publicista
a další

V rámci debaty bude za cíl zodpovědět především následující otázky:
1) Ztrácí členské státy svým vstupem do EU část své suverenity?
2) Mají menší členské státy možnost se aktivně bránit rozhodování větších států?
3) Jak se mohou státy bránit proti rozhodnutím se kterým nesouhlasí a jaké prostředky jim v takovém případě EU nabízí?

Debatu moderuje Jan Nešpor, student Právnická fakulta Univerzity Karlovy a člen Mladých občanů

#jsemevropan #tentokratbuduvolit #evropskevolby2019

kdy

-

kde

Evropský dům
Jungmannova 24
Praha 11000
Czech Republic

Kontakt

Mladí občané

Přijdete?